| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | zelfontplooiing | assertiviteitstraining|

 

Assertiviteit.

Ik zet mijn eigen belangen gemakkelijk opzij en ik vind het belangrijk om het anderen naar de zin te maken. Conflicten vind ik eng, die leiden zelden tot iets goeds. Ik houd vaak mijn mond en ben geneigd mij onderdanig te gedragen. Ik praat met anderen mee, terwijl ik er anders over denk.

Als u dit herkent is het de moeite waard om een begeleidingstraject te overwegen.

Inhoud

In het traject leert u:
     - Op te komen voor je persoonlijke belangen.
     - Uitdrukking te geven aan uw gevoelens en gedachten.
     - Gevoelens en gedachten op een gepaste manier en tijd te benoemen.
     - Respect te hebben voor uzelf en de ander.
     - Te communiceren met eerlijkheid, directheid en openheid
     - Het geven en ontvangen van feedback
     - Het geven van ik-boodschappen
     - Te luisteren en adequater te reageren

Resultaat.

Aan het eind van het traject kunt u opkomen voor uzelf. U bent zelfbewust en uw optreden is respectvol naar de ander. U kunt duidelijk aangeven wat u wilt en wat u bedoelt. Problemen en conflicten gaat u niet meer uit de weg.

U werkt aan uw persoonlijke uitstraling en u communiceert met daadkracht.

Vorm.

We vertrekken vanuit uw persoonlijke situatie. We verkennen de thematiek, geven u zicht op de mechanismen die spelen en uw rol daar in. We reiken u theorieŽn aan en handelingsalternatieven. We oefenen in rollenspelen.

Kosten en aanmelding.

Een ontwikkelingstraject is een puur individueel traject dat bestaat uit een aantal sessies van ruim een uur. Tijdens de eerste sessie worden in onderling overleg afspraken gemaakt over het aantal sessies en de frequentie daarvan. Een basistraject omvat meestal zes sessies. Assertiviteitstraining kost Ä 98,-- per sessie (exclusief b.t.w.).

Wilt u zich aanmelden voor een assertiviteitstraining neem dan contact met ons op. U kunt dat doen per telefoon of per mail: gents@zelfontplooiing.nl. Wij maken dan de eerste afspraak.

 

____________