| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | zelfontplooiing | assertiviteitstraining|

 

Coaching

Coaching  is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.

Inhoud

Coaching is gericht op:
     - Het verdiepen van het bewustzijn bij medewerkers van de effecten van eigen gedrag.
     - Het zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van eigen gedrag.
     - Het vergroten van initiatief en autonomie, regelmogelijkheden en zelfstandigheid.
     - Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zowel op cognitief als creatief niveau
     - Het versterken van initiatief, zelfstandigheid en ondernemerschap.  
     - Het opdoen van nieuwe ervaringen
     - Het in beweging brengen van onderliggende denkpatronen of diepte structuren
     - Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen.

Resultaat.

Coaching helpt mensen zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Vorm.

We vertrekken vanuit de persoonlijke situatie. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen. De gecoachte bepaalt zelf, in samenspraak met de coach, aan welke leerdoelen hij of zij wil werken. De leerdoelen worden regelmatig getoetst en geactualiseerd. We verkennen de thematiek, geven zicht op de mechanismen die spelen en de eigen rol daar in. We reiken theorieŽn aan en handelingsalternatieven. We oefenen in rollenspelen.

Kosten en aanmelding.

Een coachingstraject is een puur individueel traject dat bestaat uit een aantal sessies van ruim een uur. Tijdens de eerste sessie worden in onderling overleg afspraken gemaakt over het aantal sessies en de frequentie daarvan. Coaching kost Ä 98,-- per uur (exclusief b.t.w.).

Coaching wordt in principe verzorgd door Thea van der Gun. Thea werkte jaren in de gezondheidszorg en als docente in het HBO-onderwijs. De laatste jaren begeleidt zij mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling in organisaties en privť. Thea is een L.V.S.B-geregistreerd supervisor.

Wilt u zich aanmelden voor coaching neem dan contact met ons op. U kunt dat doen per telefoon of per mail: gents@zelfontplooiing.nl. Wij maken dan de eerste afspraak.

 

____________