| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | zelfontplooiing | assertiviteitstraining|

 

Intervisie.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Methodiek

Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf  worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Voorwaarde is dat de deelnemers op vrijwillige basis deelnemen en niet in een hiŽrarchische verhouding tot elkaar staan.

Doel.

Op het niveau van de organisatie is intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van teams en het deskundigheidsniveau in de organisatie.

Daarnaast hebben de deelnemers individuele doelen, zoals;

     -

persoonlijke deskundigheidsbevordering

     -

het door reflectie afstand te leren nemen van de eigen positie en manier van werken

     -

bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie

     -

collegiale ondersteuning en inspiratie

 

Begeleiding

Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden. Wij kunnen u helpen een intervisietraject te starten. Het doel van deze begeleiding is dat de deelnemers binnen een afgesproken periode gaan ervaren wat de mogelijkheden zijn van intervisie en hoe dit werkt. Zij krijgen vaardigheden aangereikt om de intervisie zelfstandig voort te kunnen zetten.

Wij besteden daarbij naast de uitgangswaarden van de intervisie onder meer aandacht aan het leerproces en zaken die deelname aan de intervisie en de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding kunnen bevorderen of belemmeren.

Kosten en aanmelding.

Een begeleide intervisie bestaat uit een contracterings-bijeenkomst en zes thematische bijeenkomsten. In de contracterings-bijeenkomst wordt verkend hoe de voorwaarden voor een intervisie kunnen worden gerealiseerd en worden afspraken gemaakt over de werkwijze, de organisatie, het aantal deelnemers, het aantal bijeenkomsten en de frequentie daarvan. In de zes daaropvolgende thematische bijeenkomsten krijgt de inhoudelijke begeleiding gestalte. Een intervisiebegeleiding kost Ä 2.712,-- (exclusief b.t.w.). Intervisie wordt gehouden in groepjes van vier tot zeven deelnemers. De bijeenkomsten duren twee uur. Na de zes thematische bijeenkomsten gaat de intervisiegroep zelfstandig verder.

Wilt u zich aanmelden voor het door ons laten begeleiden van een intervisietraject neem dan contact met ons op. U kunt dat doen per telefoon of per mail: gents@zelfontplooiing.nl. Wij maken dan de eerste afspraak.

 

____________