| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | organisatieontwikkeling | assertiviteitstraining|

 

Organisatieontwikkeling.

Elk bedrijf en elke organisatie moet blijvend in beweging zijn om flexibel in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen 'in de markt'. Organisatieontwikkeling is een veelgebruikte systematische methodiek voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van medewerkers en organisatie.

Aan de kant van de organisatie worden waarden, missie en visie, doelen en strategie
(opnieuw) gekozen en geformuleerd en wordt een daarbij passende organisatie-inrichting ontwikkeld en vorm gegeven. Afhankelijk van wat de organisatie gaat doen leidt dit tot inzicht in de competenties waarover de organisatie moet beschikken om succesvol te zijn.

Organisatiecompetenties worden voor een groot deel gevormd door de persoonlijke competenties van individuele medewerkers. Binnen een goed ontwikkeld human resource management kan door middel van competentiemanagement zicht worden verkregen op de gewenste persoonlijke competenties. Aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen krijgen medewerkers de mogelijkheid zich binnen de organisatie verder bekwamen.

Werkwijze

Wij begeleiden organisaties in hun ontwikkeling. Wij gebruiken geen vaste modellen of methodieken. Van ons moet u geen uitgebreide rapportages verwachten. Wij werken samen met u aan de gewenste ontwikkeling. Voor ons is altijd een tweetal resultaten essentieel. Ten eerste uiteraard de gewenste verbetering in de organisatie. Maar daarnaast, en dat is voor de langere termijn het belangrijkste, het vermogen van de organisatie en het personeel om de ingezette ontwikkeling te dragen en het proces voort te zetten. We beginnen daarom altijd waar u staat, vanuit uw eigen referenties. We maken samen een plan. We werken met de mensen uit de organisatie en maken samen stappen in de goede richting. Wij denken mee, werken mee en waar nodig adviseren wij. We passen de snelheid van de ontwikkelingen aan bij de gewenste resultaten en het potentieel van de organisatie. Het is uw proces, u blijft aan het roer en u zet na ons vertrek de ontwikkeling voort.

Onze diensten

Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij verschillende rollen op ons nemen. Vaak participeren we op het niveau van het management of de projectleiding. Voor hen zijn wij het klankbord, we denken mee, we werken mee en adviseren over de te volgen aanpak. Ook het projectmanagement nemen we graag voor onze rekening. In die situatie organiseren we met u het veranderingsproces. Tenslotte participeren we graag in deelprocessen en helpen met onze specifieke deskundigheden de gewenste resultaten te realiseren.

Werkvelden

Wij hebben ruime ervaring in het managen en begeleiden van organisatieontwikkelingtrajecten in de non-profit sector. Met name daar ligt ook onze affiniteit. Uiteraard kunnen wij onze kennis en inzichten ook in ander sectoren inzetten.

Interesse?

Bent u geϊnteresseerd in onze begeleiding maak dan een oriŽnterende afspraak waarin we over en weer kunnen verkennen of wij een rol in uw ontwikkeling kunnen spelen.

 

____________