| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | zelfontplooiing | assertiviteitstraining|


 

 
  _____________
   
Home
Over Gents
Assertiviteitstraining
Coaching
Intervisie
Supervisie
   
Incompany opleidingen
Organisatieontwikkeling
   
Contact
  _____________
   
  © 2002-2015 Gents
 

Coaching.

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.

Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

We vertrekken vanuit de persoonlijke situatie. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. De gecoachte bepaalt zelf, in samenspraak met de coach, de leerdoelen. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig getoetst en geactualiseerd. 

We verkennen de thematiek, geven zicht op de mechanismen die spelen en de eigen rol daar in. We reiken theorieŽn aan en handelingsalternatieven. We oefenen in rollenspelen.

___________________