| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | zelfontplooiing | assertiviteitstraining|


 

 
  _____________
   
Home
Over Gents
Assertiviteitstraining
Coaching
Intervisie
Supervisie
   
Incompany opleidingen
Organisatieontwikkeling
   
Contact
  _____________
   
  © 2002-2015 Gents
 

Intervisie.


Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.
Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden.

Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden. Wij kunnen u helpen een intervisietraject te starten en begeleiden het waar nodig. Wij besteden daarbij naast de uitgangswaarden van de intervisie onder meer aandacht aan het leerproces en zaken die deelname aan de intervisie en de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding kunnen bevorderen of belemmeren.

__________________