| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | zelfontplooiing | assertiviteitstraining|


 

 
  _____________
   
Home
Over Gents
Assertiviteitstraining
Coaching
Intervisie
Supervisie
   
Incompany opleidingen
Organisatieontwikkeling
   
Contact
  _____________
   
  © 2002-2015 Gents
 
Supervisie.

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Supervisie is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor: leidinggevenden, politiemensen, adviseurs, maatschappelijk werkers, leraren en artsen. Voor hen geldt dat ze zicht moet hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

Omdat in de praktijk juist op hen vaak een beroep wordt gedaan om professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, richt supervisie zich specifiek op het ontwikkelen van het vermogen tot integratie van deze aspecten.

Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt hun effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out.


___________________